Kişisel araçlar
rf-news.de rebell.info
Buradasınız: Ana Sayfa / Ana Sayfa / 1 Mayıs 2005: Yeni işyerleri açılsın- artık tam ücret denkleştirmesi temelinde haftada 30 saat çalışma yaşama geçirilmeli!

1 Mayıs 2005: Yeni işyerleri açılsın- artık tam ücret denkleştirmesi temelinde haftada 30 saat çalışma yaşama geçirilmeli!

Milyonlarca işyerinin korunması ve yenilerinin yaratılması nasıl olacak?
Schmidt’ten başlayarak Kohl’a, ondan Schröder’e kadar- hangi hükümet tekellerin işini yürütüyor olursa olsun - hepsi başarısız olmuşlardır. 1975 yılından bu yana kitlesel işsizlik Almanya’da devamlı artarak, sayıları 1 milyondan, son resmi verilere göre 5,2 milyone yükselmiştir (Mart 2005). Kayıtdışı yedek işsizler, 1 Euro ücretle çalışanlar, kalifiye kurslarına katılanlar ve çalışma uygulamalarından etkilenleride hesaba koyarsak, gerçekte 8,6 milyon kişi işsizdir. Clements’in sihirli ilacı olan Hartz- Reformları tümden aldatmadan ileri gitmediğini göstermektedir. Yeni işyerleri yaratılması yerine kitlesel yoksulluğu körüklüyorlar.
Bu, 30 yıllık burjuva işyeri pazarı politikasının iflas ettiğinin bir itirafıdır! Bıkmadan usanmadan, bir plağın tekrar ve tekrar çalınması misali, “emeğin ucuzlaması”nın gerektiği nakaratı artık aşınmıştır. Yalnızca Almanya’daki DAX-Borsasında işlem gören 30 firma 2004 yılında 35,7 milyar Euro kârı cebe indirmişlerdir. Bununla tek iş yeri dahi yaratılmamıştır. Bilhassa işyerlerinde sıçrama yapan sömürünün artışından dolayı işsizlik artmaktadır. Her işçinin 1991 yılından 2004 yılına kadar yaptığı yıllık ciro 167.800 Eurodan 382.420 Euroya yükselerek, iki katın üzerine çıkmıştır.

İş yeniden paylaştırılsın!
Bir yanda gittikçe daha az işçi bitkin oluncaya kadar çalıştırılırken, diğer yanda gittikçe daha çok insanın hiç birşey yapmamaya mahkum edilmesi saçma değilmidir? İş daha çok omuzlara dağılmalıdır. Nasıl mı? Tam ücret denkleştirmesi temelinde, iş süresinin radikal bir anlamda haftada 30 saate düşürümesiyle! Ve bu da, haftalık çalışmanın pazartesiden cuma gününe kadar düzenli olarak gerçekleştirilmesiyle. Tam ücret denkleştirmesini ise işçiler emek verimliliğinin artmasıyla çoktan karşılamışlardır. Tam ücret denkleştirmesi temelinde haftada 30 saat çalışmanın tutarlı bir şekilde uygulanılmasıyla 8,5 milyon işyeri korunabilir ve yenileri yaratılabilir. Böylelikle kitlesel işsizlik en azından hafifletilebilir.
Şüphesiz ki bu talep işsizlikten faydalananların çetin tepkisiyle karşılaşmaktadır. Bu talep, kâr üzerinden ve kitlesel grevler ve gösterilerle gerçekleşebilir. 1 mayısı bunun başlangıcı yapalım. 5 şubat tarihinde Fransa’da 500.000 kişi çalışma sürelerinin uzatılmasına karşı meydanlardaydı. Arjantin’de tam ücret denkleştirmesi temelinde 6 saat işgünü talep edilmektedir. Standartların karşılıklı olarak aşağıya çekilmesi şantajına gelmeleri yerine, işçilerin uluslararası birlikleri için çalışmaları zamanı gelmiştir.

İşçi atılımı için ileri!
Burjuva medyasının bize satmak istediği, tekellerin karşı konulamaz güç ve işçilerin ise aciz olmaya mahkum olduklarıdır. Hiçte böyle değil! Geçen yılın ekim ayında yedi gün süren özgün Opel grevi, sınıf mücadele ruhuyla büyük ilgi uyandırmış ve geniş cepheli işçi atılımının kapısını itip açmıştır. DaimlerChrysler’de geçen yılın Temmuz ayında olduğu gibi tekellerin tüm işletmelerini kapsayan eylemler gittikçe işçi mücadelelerinde standart olmakta. Antifaşist mücadelede gençlik önsafları tutmaktadır. Hartz 4’e karşı mücadele veren Pazartesi eylemleri hareketi dimdik ayakta durmakta ve yeni bir canlılık kazanıyor. Gerici Sendika yönetimi bunların aksine, sistemin koruyucu görevine olanca gücüyle sarılarak, ömrü bitmekte olan koaliyon hükümetinin ve vadesi yetmiş toplumsal sistemin eteklerine sarılmaktadır. Bu sistem işçiler için sömürü ve baskı, işsizlik ve varlığının güvencesiz olması demektir. Bırakın da Anayasanın öngördüğünden daha ileri fikirlere de sahip olalım! Daha sı var: Bir alternatif arama zamanı gelmiştir!
Uluslararası üretimin yeniden yapılandırılması devrimci üretici güçleri sıçramalı bir şekilde geliştirmiştir! Bugün artık 12 milyar insanın doyurulması mümkündür. Fakat hergün 40.000 insan az beslenmek sonucu ölmektedir. Odak noktasında insanın olduğu, herkesin geçiminin sağlandığı bir toplum için tekellerin egemenliğinin yıkılması gerekmektedir. Gerçek sosyalizm - bu tasarlanmış bir şema değil, insanlığın en ileri kazanımlarının toplumun yararına uygulamaya geçirilmesidir. Bunun için: İş, barış ve gerçek sosyalizm için enternasyonal işçi birliği!

Yalnız örgütlü
Her kişi tek başına kaybeder- yalnız birlikte güçlüyüz. İşçi ve hizmetlilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için partilerüstü mücadele örgütleri olarak güçlü sendikalara ihtiyacı vardır. Mücadelelerin sınırları aşan koordinesi gerekmektedir! Almanya Marksist Leninist Partisi-MLPD bütün önemli işçi mücadelelerinde ve kitle hareketlerinde aktif çalışmaktadır. Kim ki bu ülkede köklü bir değişim istiyorsa, onun yeri MLPD saflarıdır. MLPD ve onun Gençlik Örgütü REBELL’i güçlendirin!

1 Mayısta meydanlara!
· DGB’nin yürüyüş ve mitinglerine aktif olarak katılın! İşyerlerinden işçi arkadaşlara ve işsizlerin temsilcilerine konuşma hakkı verilsin! Taleplerinizi sokaklarda taşıyın. MLPD’nin 1 mayıs toplantılarına katılın!
· Hartz 4 geri alınsın- biz halkız! Ülkenin yeni politikacılara ihtiyacı var!
· Sosyal sigortalar ödeneklerinin tamamı işverenler tarafından ödensin. Vergi oranları yapılan ciroya göre ödensin!
· Gençlik içindeki kitlesel işsizliğe karşı mücadele kâr üzerinden verilmeli! Büyük işletmelerin çalışanların yüzde 10’u oranında meslek eğitim yeri açmaya yükümlü olsunlar! Tüm çıraklar eğitimlerine göre süresiz işe alınmalıdır!
· Tam ve çok yönlü yasal grev hakkı! İşyerlerinde hür sendikal ve siyasi çalışma hakkı!
· Sendikaları mücadele örgütleri yapalım! Sendikalarda Marksist-Leninistlere karşı uygulanan bağdaşmazlık kararlarına hayır!
· Tüm faşist parti ve örgütler ve her türlü faşist propaganda yasaklansın!
· Eşit işe eşit ücret- tüm dünyada!
· Bush’un “Yeni savaşına-New War” karşı aktif direniş! Yabancı ülkelerdeki tüm Alman Birlikleri geri çekilsin! Emperyalist Avrupa Birliği politikasına karşı mücadele!
· Kadının kurtuluşu mücadelesine aktif katılım!
· İş, barış ve gerçek sosyalizm için uluslararası işçi birliği!
· Tüm ülkelerin işçileri birleşin!

www.mlpd.de
www.rf-news.de
Telefon 0209 - 951940

Belge İşlemleri