Kişisel araçlar
rf-news.de rebell.info
Buradasınız: Ana Sayfa / Ana Sayfa / 1 Mayıs 2011: İş, özgürlük, barış ve doğal çevrenin kurtarılması - gerçek sosyalizm için!

1 Mayıs 2011: İş, özgürlük, barış ve doğal çevrenin kurtarılması - gerçek sosyalizm için!

Değerli emekçi arkadaşlar, sömürü ve iş stresi birçok işletmelerde artarak dayanılmaz hale gelmiştir: daha az insan ile daha hızlı ve daha fazla üretmek, fazla mesai, aile-düşmanı vardiya modelleri, “mini Job” denen kısmi süreli işyerleri ve taşeron işyerlerinin artması.

Opel ve Conti işyerlerinde toplu işten çıkarmaların yapılacağı açıklandı. Kendi tekelinin „krizden karlı olarak çıkması' sloganıyla gençler yaşlılara karşı, değişik yerlerdeki işletmeler ve işsizler ile işi olanlar birbirlerine karşı kullanılmaktalar.

Dünya çapında yoksulluk ve açlık artarken, 1210 milyarder, zenginliklerini 4.5 trilyon avro daha artırmışlardır. 
Japonya'daki reaktör felaketi ile, nükleer enerjinin "arta kalan riski" yaşam yalanı (yalan balonu)  patlamıştır. Kar hırsından dolayı milyonlarca insanın hayatları tehlikeye atılıyor. Enerji tekelleri ve hükümetin nükleer santrallerin birkaç yıl içinde devreden çıkarılacağı tesellisi, nükleer felaket riski ile Rus ruleti oynamaktır.

Önce Afganistan ve Irak - şimdi Libya ve Fildişi Sahili – emperyalistlerin bu ülkelerdeki 'kaynakları' güvencesine alabilmesi için askeri müdaheleleri, ileride standart mı olacak?
İlk kriz yılları 2008/2009'da bankalar ve tekellere 27 trilyon Amerikan Doları pompalandı.

Sonuçta birçok ülke mali çöküş tehditiyle karşı karşıyadır. Mart ayı sonunda Brüksel'de, Avro krizini frenlemek için 700 milyar Avroluk yeni bir anlaşma imzalandı.

Kriz idaresi çoktan boşa çıkmıştır. Avrupa Birliği (AB) artık sosyal hakları saldırı listesine koyup, kamu sektöründe ücretleri kısıtlamayı istiyor. Amaç: bankaların yatırımlarını güvenceye almak.

Küresel kapitalizm, çözemiyeceği kapsamlı krizlere ve daha da derinlerine sürükleniyor. Hatta, insanlığın içinde bulunduğu sorunlarını şiddetlendirmektedir, kısmen yaşamı tehdit edercesine. Aynı zamanda ufukta yeni bir dönem açılmaktadır:uluslararası sosyalist devrimin şafağı görülmektedir.
Dünyada kapitalizmin imajı en düşük noktasına yaklaşmakta. Egemenler, sömürü ve baskının olmadığı bir toplum için feragatla (çıkar gözetmeden) çaba gösterenleri ve bir devrimci sosyalist alternatifi savunanları anti-komünizmin iftira ve dışlama topuna tutmaya çalışmaktadırlar.

MLPD, 1 Mayıs'ın devrimci İkinci Sosyalist Enternasyonal'in kararı temelinde, işçi sınıfının uluslararası mücadele günü ve bayramı olduğundan dolayı gurur duymaktadır.
Babalarımız, annelerimiz, büyük ebeveynlerimiz ve daha önceki büyüklerimiz, 120 yıldır tüm saldırılara karşı onu mücadeleriyle savunmuşlardır: devlet aygıtının baskılarına karşı, onun sosyalist kökten geldiğinden dolayı kötülenmesine karşı, hatta sosyaldemokrasinin onu, pasif aile kutlamalarına veya SPD seçim kampanyalarına dönüştürerek onun partiler üstü karakterini ihlal etmesine karşı da.   
Bu yılki 1 Mayıs ilk defa, 6 Ekim 2010 tarihinde kurulan ICOR'un ortak bir mücadele günü olarak kutlanacaktır. MLPD, bugün 30 ülkeden 44 üyesi bulunan ICOR'un ("Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu) bir üyesi olmaktan gurur duymakta. İşçi sınıfı ancak, tüm ezilenlerle ittifak içinde, çeşitli ülkelerdeki mücadelelerin koordinasyonu ve devrimcileştirilmesi sayesinde, emperyalizme karşı üstün güç olur.
Yeninin güçleri gelişmekte:

 • Japon kitlelerinin başlattıkları protesto ve direnişlerinde. Onlar, bir deprem ve tsunaminin ardından korkunç atom felakatiyle karşı karşıyalar. Biz onların acılarını paylaşıyoruz ve onlarla dayanışma içindeyiz. Biz, tüm nükleer santrallerin devreden çıkarılması için küresel koordineli aktif bir direniş cephesi oluşturulmasını destekliyoruz.
 • Afganistan, Irak, Libya ve bütün diğer ülkelerin kitlelerinin emperyalist saldırganlığa karşı direnişinde. Sömürü ve baskıdan bir kurtuluş emperyalistlerin kalkanı altında mümkün değildir!
 • Kuzey Afrika'da, cesur demokratik isyan hareketleri, despotları devirerek büyük emperyalist güçlerin iktidar yapısını salladılar.
 • İşyerlerinde, atölyelerde hergün sürdürülen direnişler ile sömürünün artırılmasına karşı direnişlerde. Tekeller, sektörler ve ülkeler üstü birlikte mücadele etmeliyiz.
 • Avrupa'da krizin yüklerini işçilerin ve geniş halk kitlelerinin sırtına bindirme girişimlerine karşı kitlesel gösteriler ve grevler ile karşı koymasında.

Gücümüzü artıralım - İşçi atılımı için ileriye.

Dünyanın birleşik sosyalist devletleri için en iyi koşullar bulunmaktadır: Sömürüsüz, rekabetsiz ve aşırı kar zorunluğu olmaksızın emekçi kitlelerin yaratıcılığı, sosyalist planlama çerçevesinde üretimde ve emek verimliliğinde muazzam ilerlemeler gerçekleştirebilir. Artık daha fazla kar ve sermaye birikimi değil, doğa ile uyum içinde içinde insanlığın ihtiyaçlarının karşılanması esas alınacaktır. (odak noktasında olacaktır)

Devrimci İşçi Partisi MLPD'yi ve onun gençlik örgütü REBELL'i güçlendirin.

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilenleri birleşin!

1 Mayısta alanlara!

 

Dünya çapında işçiler bu günde talepleri için gösteriler ve grevler yapmaktadırlar. 1 Mayıs'ta yürüyüşlere ve mitinglere katılın.
MLPD, 1 Mayısta şu ana talepleri koyuyor:

 • Tüm dünyada bütün nükleer santraller işletenlerin sırtından hemen kapatılsın!
 • Hemen, sınırsız yüzde 100 çevre dostu, yenilenebilir enerji!
 • Libya ve her yerde NATO'nun tüm askeri eylemleri derhal durdurulsun!
 • Afganistan'dan tüm askeri birlikler çekilsin! Yurtdışındaki Alman askeri birlikleri geri çekilsin!
 • Krizin yüklerinin sırtımıza yüklenmesine karşı mücadele!
 • Tam ücret denkleştirilmesi temelinde 30 saatlik çalışma haftası!
 • İşyerlerindeki iş stresine karşı mücadele! Ücret ve maaşların yükseltilmesi için!
 • Tam ve kapsamlı bir yasal grev hakkı!
 • Hartz IV kaldırılsın!
 • Akdeniz bölgesindeki demokratik halk ayaklanmaları ve mücadeleleriyle dayanışma!
 • Kadınların kurtuluşu için!
 • Gerçek sosyalizm için uluslararası devrim!

Belge İşlemleri