Kişisel araçlar
rf-news.de rebell.info
Buradasınız: Ana Sayfa / Ana Sayfa / 6 Haziran 2005: MLPD/Offene Liste (Açık Liste)’nin Federal Parlamento seçimlerine katılmasına destek verin!

6 Haziran 2005: MLPD/Offene Liste (Açık Liste)’nin Federal Parlamento seçimlerine katılmasına destek verin!

Değerli emekçiler, seçmenler ve gerici yasadan dolayı seçemeyenler!

Vereceğiniz destek imzanız ile MLPD/Açık Liste’nin direk adayları ile Eyalet Listelerinin Federal Parlamento seçimlerine katılmasını destekleyin.
Siz bununla bizim aday olma hakkımızı kullanmamızı destekleyeceksiniz. Bununla Siz’de demokratik hakkınız olan gerçek bir alternatifi seçebilme imkanına kavuşacaksınız.

Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD), ırak işgaline karşı verdiği aktif direniş ile, Almanya çapında Daimler/Chrysler çalışanlarının verdiği grev ile, Hartz 4’e karşı Pazartesi eylemleriyle ve de Opel-Bochum işyerinde örgütlenen grevle bağlantılı olarak tüm Almanya’da tanındı.

MLPD - ile karşımızdan esen rüzgara karşı güçlenelim. Hartz 4’e karşı Pazartesi eylemlerinde olduğu gibi!
MLPD - Opel’de olduğu gibi işyerleri için mücadele!
MLPD - Ulusların kendi kaderini tayin hakkı, Alman ordu birlikleri dış ülkelere gönderilmesi yasaklansın!
MLPD - Gençliğin yaşanmaya değer bir gelecek için mücadelesi teşvik edilmeli ve el ele vererek ortak mücadele verelim!

Egemenlere karşı 2004 yılında verilen kitlesel mücadelelerin ruhu, SPD/Yeşiller Hükümetinin bu yıln mayıs ayında Kuzey-Ren-Westfalya eyaletinde uğradıkları seçim hezimetinin temelini oluştıurmaktadır. Bunun sonucunda Schröder, Federal Almanya çapında yeni seçimler için çağrıda bulunmak zorunda kaldı. Yığınların desteğinin alamayan bir hükümetin daha hangi yetkisi olabilir ki?

MLPD - Hartz 4 partilerine hiçbir destek ve oy verilmesin!
MLPD - Yapılan kârlar üzerinden milyonlarca işyeri korunmalı ve yenileri yaratılmalı!
MLPD - Ülkenin yeni politikacılara ihtiyacı var!

MLPD, sol partilerin büyük bir seçim birliğine giderek seçime birlikte katılmalarını doğru bulmaktaydı. Fakat PDS ve WASG (Seçim Alternatifi adlı yeni parti), parti bencillğine giderek teklifimize yaklaşmadılar. MLPD/Açık Liste bundan dolayı bütün Eyaletlerde kendi başına seçimlere katılacak.

MLPD - Emekçilerin gerçek alternatifi solu seçin! Sol geçinenleri değil!
MLPD - İşçiler kendi geleceğiniz için politikaya katılın!
MLPD - Dayanışma güçlendirir!

Biz aynı zamanda küçük partilerin seçime katılmalarını ağır önleme girişimlerini kararlılıkla protesto ediyoruz. Özellikle Schröder’in son çareyi Federal Parlamento seçimlerini öne aldığı girişimle, küçük partilerin seçime katılmaları önlenmek istenmektedir.

MLPD - Demokratik hak ve özgürlükleri koruyalım ve savunalım!
MLPD - Tüm faşist örgütler ve propagandaları yasaklansın!

MLPD/Açık Liste, büyük zorluklara rağmen - emekçilerden aldığı güçle, bütün her yerde seçime katılacaktır. Bu toplumsal bunalımda, hep geleneksel, muvaffak olmayan partileri seçmenin dışında imkan da olmalıdır.

MLPD - Toplumsal sorunların köküne inilsin!
MLPD - gerçekten ileriye gidilebilsin!

MLPD/Açık Liste, sosyalist bir toplumsal sistemi talep eden tutarlı bir kapitalizm eleştirisinden yanadır, MLPD, yalnız kitlelerin kendi özgün eylemliliklerinin toplumsal şartların bir değişimine götüreceğinden sarsılmaksızın emindir.

MLPD - Kapitalizm eleştirisi, orjinali!
MLPD - Marx? Lenin? Daha da aktüel!
MLPD - Bütün ülkelerin işçileri birleşin!

MLPD/Açık Liste, halkın; işçilerin, hizmetlilerin, gençlerin, kadınların, göçmenlerin - ve bunun yanında az sayıda çokuluslu tekellerin hizmetinde olan hükümet politikasndan günümüzde sıkıntı çeken birçok serbest meslek sahibinin de çıkarlarına sahip çıkmaktadır. O, tutarlı toplumsal ilerleme mücadelesine sahip çıkar.

MLPD - kadının kurtuluşu için!
MLPD - Çevreyi kâr hırsına karşı koruyalım! Atık maddelerin yeniden kullanılmaya kazanıldığı ekonomi ve yenilenebilir enerji desteklensin!
MLPD - Gerçek sosyalizm için!

MLPD/Açık Listeye bağış yapın!

MLPD kendisini, vergi paraları kaynaklı devletin ödenekleriyle ve ekonomi patronlarının paralarıyla finanse etmez.
Partilerin böylesi finanse edilmelerine tümden karşıyız.
MLPD, parti çalışmasını yalnız üye aidatları ve halkın kişisel karşılık beklemeksizin yaptığı bağışlarla finanse eder.
Bundan dolayı MLPD/Açık Liste için yapacağınız bağış önemli bir seçim mücadelesine yapacağınız bir destektir.
Siz de MLPD/Açık Liste’ye bağış toplayın! Yapacağınız bağışın yüzde 50’ye varan bir kısmını yıllık vergi denkleştirmede geri alabilirsiniz.
Daha geniş bilgi ve belgeler için şu adrese müracaat edebilirsiniz:
Bundesgeschaeftsführung der MLPD,
Tel.: 0209-9519450
Konto ZK MLPD, Nr.: 210333119
Deutsche Bank Essen, BLZ 360 700 24

MLPD/Açık Listeye seçim destekçisi nasıl olunur?

Kim, MLPD/açık Listenin belgelerini, bildirilerini veya afişlerini dağıtmak veya seçime katılma hakkı alabilmesi için imza toplamak istiyorsa tüm gerekli bilgileri, belgeleri direk olarak (www.mlpd.de) internet adresinden bilgisayarına indirebilir ya da Merkez komitesinden isteyebilir.
Adres:
ZK der MLPD, Schmalhorststr. 1 c, 45899 Gelsenkirchen
Tel.: 0209-951940, Fax.: 0209-9519460
www.mlpd.de

Belge İşlemleri