Kişisel araçlar
rf-news.de rebell.info
Buradasınız: Ana Sayfa / Ana Sayfa / Erdoğan hükümetiyle sürdürülen tüm ilişkiler derhal kesilsin! Türkiye’de başkanlık sisteminin kurulmasına ilişkin referandumda HAYIR oyunu ver!

Erdoğan hükümetiyle sürdürülen tüm ilişkiler derhal kesilsin! Türkiye’de başkanlık sisteminin kurulmasına ilişkin referandumda HAYIR oyunu ver!

Basına ve kamuoyuna Duyuru, 22.3.2017: Mayıs’ta Kuzey Ren-Vestfalya’da yapılacak eyalet seçiminde ve Eylül’­deki genel seçimde INTERNATIONALISTISCHE LISTE/MLPD adlı ittifakın önde gelen adaylarından ve MLPD Başkan Yardımcısı Gabi Gärtner, Türkiye’deki referandumla ilgili aşağıdaki açık­lamada bulundu: “MLPD, Türk hükümetinin Almanya’da planladığı tüm toplantıların yasaklanmasını ve onunla sürdürülen tüm ilişkilerin derhal kesil­mesini talep etmektedir. Diktatörlük biçiminde kurulacak başkan­lık sistemine ilişkin referandumla, Sayın Erdoğan’ın Türkiye’de kurmuş olduğu faşist rejime demokrasiye ve yasalara uygun olma süsü verilmek istenmektedir.

Sayın Erdoğan’ın, anlaşıldığı üzere Almanya’da planladığı toplantı­lardan bir süre vaz geçmesi Alman hükümeti için tam zamanında gelen bir olaydır. Artık kendi gerçek tutumunu ortaya koymak duru­mundan kurtuldu.
Almanya’da insanların büyük çoğunluğu bu türlü toplantılara tama­men karşı çıkmaktadır. Merkel/Gabriel hükümetinin yine de son saatlere kadar o toplantıları genel olarak yasaklamak, göçmen­ler hakkında Sayın Erdoğan ile yaptığı pazarlık anlaşmasından ve Er­do­ğan rejimiyle genel çapta sürdürdüğü yardakçılıktan vaz geçmek istememesi, Alman hükümetinin sağa kaydığının göster­gesidir.
MLPD, antifaşistlerin savunduğu gibi, Alman olsun Türk olsun tüm faşistlere bir tek karış bile yer bırakmamak, propagandalarını yasak­lamak gerektiği ilkesine tutarlılıkla sadık kalmaktadır.
ENTERNASYONALİST İTTİFAK’ın sözcü kurulu, 5 Mart gününde oybirliğiyle ‘Türkiye’de barış ve özgürlük için: Türkiye’de başkanlık sisteminin kurulmasına ilişkin referandumda HAYIR oyunu ver!’ başlıklı bir açıklamanın çıkarılmasını kararlaştırmıştır. İttifak bununla, şu anda yürütülen ‘HAYIR!’ kampanyasını aktif olarak desteklemektedir. ENTER­NASYONALİST İTTİFAK’ta şu ana kadar, arala­rında MLPD ve altı Türk/Kürt göçmen örgütü olmak üzere toplam 15 örgüt birleşmiş durumda; ve şu anda ittifakın yaklaşık 15 bin destekleyicisi vardır. Açıklamada şöyle denilmektedir:
‘ENTERNASYONALİST İTTİFAK, … başkanlık sisteminin kurulmasına HAYIR diyen demokratik ve ilerici güçlerin yanında yer almaktadır. Biz, Türkiye’de demokrasi ve barış isteyen her insanın, referan­dum­da HAYIR oyunu vererek diktatörlüğü kesinlikle reddettiğini göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. 16 Nisan tarihindeki referan­duma kadar HAYIR kampanyası çerçevesinde milyonlarca işçi göçmeni harekete geçirecek olan tüm güçlere destek vermek­teyiz.’ ”

Daha fazla bilgi için www.inter-liste.de sayfasına bakınız.

PDF DOWNLOAD

Belge İşlemleri