Engel, Stefan

1954 doğumlu Stefan Engel Bavyera’da Coburg’a yakın Neustadt kasabasında büyüdü. 1968 yı­lın­dan bu yana siyasi ve sendikal alanda faaliyet gösteriyor. Meslek eğitiminde tesviyecilik öğrenen Stefan En­gel bugün serbest yazarlık yapıyor. Düzenli aralıklarla “Arbeiterbildungszentrum” (İşçi Eğitim Merkezi) ve diğer kurumlarda işçi hareketinde diyalektik yöntem üzerine düzenli bir şekilde kurslar veriyor.

 

Stefan Engelin teoriye en önemli katkılarını İşçi Hareketi İçinde Düşünce Tarzı İçin Mücadele1Der Neo­kolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf [Yeni-Sömürgecilik ve Ulu­sal Kurtuluş Savaşındaki Değişiklikler], Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler ‒ Bir Po­le­mik2Küreselleşme Tanrılarının Günbatımı3,Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı4Ka­ta­stro­phen­alarm! ‒ Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? [Fe­la­ket Alarmı! ‒ İnsan Doğa Birliğinin Bilerek Tahrip Edilmesine Karşı Ne Yapmalı?] ve Die Kri­se der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus [Burjuva İdeolojisinin ve An­ti­ko­mü­niz­min Kri­zi] başlıklı kitaplar içermektedir.

 

Stefan Engelin eserlerinin tamamı yayınevimiz tarafından basılmıştır. Kendisi şu anda muhtemelen Al­man­yadaki en önemli marksist-leninist teorisyen ve felsefecidir. Eserleri şimdiye kadar onbir di­le çevrilmiştir ve 57 ülkede satışa sunulmaktadır. Stefan Engel 1991den beri MLPDnin teorik or­ga­nı olan Re­vo­lu­tio­nä­rer Weg [Devrimci Yol] yazı kurulu başkanıdır. Birçok kere Avrupa, La­tin Amerika ve Asya ül­ke­lerine seyahat etti. Peru ve Arjantine yaptığı seyahatler üzerine kitaplar yaz­dı.

 

Stefan Engel, 1968’den beri Almanya’daki marksist-leninist ve devrimci işçi hareketinde faa­liyet gös­teriyor; 1975’ten beri harekette önder konumundadır. 37 yıl boyunca MLPD’nin parti baş­kan­lı­ğı­nı yürüten Ste­fan Engel, devrimci dünya örgütü ICOR fikrini geliştirdi ve o ürgütün ilk baş­ko­or­di­na­törüydü.


Gelsenkirchen’de yaşayan Stefan Engel özellikle madencilerin ve ailelerinin yaşam ve mü­ca­de­le­siy­le sıkı bağlar içindedir. 1995’ten beri düzenli olarak çıkan bağımsız ve mücadeleci ma­den­ci gazetesi Vor­trieb’in sözcüsüdür. Yerel siyasette ve pazartesi gösteri hareketinde mücadeleci tavır ser­gi­le­mek­te­dir.1Almanca aslı: Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung

2Almanca aslıNeue Perspektiven für die Befreiung der Frau ‒ eine Polemik

3Almanca aslıGötterdämmerung über der Neuen Weltordnung

4Almanca aslıMorgenröte der internationalen sozialistischen Revolution

Artikelaktionen

Titel
10 Jahre Wiedervereinigung - 10 Jahre gesamtdeutscher Parteiaufbau der MLPD
“Küreselleşme” Tanrılarının Günbatımı – Uluslararası Üretimin Yeniden Örgütlenmesi
Acerca de la formación de los países neoimperialistas
¡Alarma de catástrofe! - ¿Qué hacer contra la destrucción deliberada de la unidad entre el ser humano y la naturaleza?
Alerte à la Catastrophe! Que faire contre la destruction délibérée de l’unité de l’homme et de la nature?
Argentinien - Leben, Sehnsucht und Kampf am Rio de la Plata
Aurora de la Revolución Socialista Internacional
CATASTROPHE ALERT! What Is To Be Done Against the Willful Destruction of the Unity of Humanity and Nature?
New Perspectives for the Liberation of Women
New Perspectives for the Liberation of Women - A Polemical Treatise
Crépuscule des Dieux sur le "nouvel ordre mondial"
Crepúsculo de los dioses sobre el nuevo orden mundial
Dawn of the International Socialist Revolution
Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung
Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf
Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems
Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems (russisch)
Die Bedeutung der Denkweise für einen neuen Aufschwung des Kampfes um den Sozalismus
Die bewusste Anwendung der dialektischen Methode auf dem Niveau der Lehre von der Denkweise
Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! 
Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?
Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus
Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus
Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft
Die Lehre von der Denkweise als entscheidende Schlußfolgerung für die Vorbereitung der internationalen Revolution
Die Mao Tsetungideen sind lebendig
Die Oktoberrevolution lebt!
El neocolonialismo y los cambios en la luche por la liberacion nacional
Götterdämmerung über der ‚neuen Weltordnung‘ (1. Teil), in persischer Sprache (Farsi)
Götterdämmerung über der "neuen Weltordnung" - CD
Götterdämmerung über der "neuen Weltordnung", russisch
Götterdämmerung über der neuen Weltordnung
Ich habe Durchblick 1: Was ist der Sozialismus?
Ich habe Durchblick 2: Die Sache mit der Dialektik
Ich habe Durchblick 3: ABC des echten Sozialismus
Ich habe Durchblick 4: Die Sache mit der Globalisierung
Ich habe Durchblick 6: Die Gefahr der Umweltkatastrophe und die internationale sozialistische Revolution
Ich habe Durchblick 7: Schau hinter die Kulissen!
İşçi Hareketi İçinde Düşünce Tarzı İçin Mücadele
Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler - Bir Polemik
Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?
Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? - CD
Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? (farsi)
Konspekt zur Frage der Denkweise im REVOLUTIONÄREN WEG 1-24 und im Buch "Sozialismus am Ende?"
La crise de l'idéologie bourgeoise et de l'anticommunisme
La crisis de la ciencia natural burguesa
La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismo
La crisis de la ideología burguesa y del oportunismo
La guerre en Ukraine et la crise ouverte du système impérialiste mondial
La lucha por el modo de pensar en el movimiento obrero
La Lutte pour le mode de pensée dans le mouvement ouvrie
L´aube de la Révolution Socialiste Internationale
Lernen und kämpfen mit Karl Marx
Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution
Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution, russisch
Neocolonialism and the Changes in the national Liberation Struggle
Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau - Eine Streitschrift
Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau - Eine Streitschrift (farsi)
Nouvelles perspectives pour la libération de la femme - Une polémique
Nuevas perspectivas para la liberación de la mujer - Un escrito polémico
О возникновении новоимпериалистических стран, russisch
On the Emergence of the New-Imperialist Countries
Peru - die Lunte am Pulverfass Lateinamerika
Reader zu Einführung in die jugendpolitische Linie der MLPD - Herausgegeben von Stefan Engel
Reader zur Auseinandersetzung um die Kritik von Karl Marx und Friedrich Engels am Gothear Programm
Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft
Sozialismus im Brennpunkt
Sozialismus wird siegen!
Sur la formation des pays néo-impérialistes
The Crisis of Bourgeois Ideology and of Anticommunism
The Crisis of Bourgeois Ideology and of Opportunism
The Crisis of Bourgeois Natural Science
The Struggle Over the Mode of Thinking in the Working-Class Movement
The Ukraine War and the Open Crisis of the Imperialist World System
Twilight of the Gods - Götterdämmerung over the "New World Order"
Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder
Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder in chinesisch
Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder in farsi
Über die Herausbildung neuimperalistischer Länder (arabisch)
Ich habe Durchblick 5: Über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise – 1x1 der Kritik von Marx und Engels am Kapitalismus
Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı
Unvergängliche Erfolge beim Aufbau des Sozialismus
Unvergängliche Erfolge beim Aufbau des Sozialismus in Farsi
Zum 75.Jahrestag der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs
Zum Gedenken an Willi Dickhut
Titel - Weiter…