Marksist-Leninist Partinin Programı

içindekiler

 

Önsöz

BÖLÜM A

Kapitalist üretimin uluslararasılaşmışlığı ve kapitalist toplumun Genel Bunalımı

BÖLÜM B

Almanya’daki toplumsal gelişme ve küçük-burjuva düşünce tarzı sistemi

BÖLÜM C

Almanya’da işçi ve kadın hareketi ve kitlelerin düşünce tarzı için mücadele

BÖLÜM D

Hayati önem taşıyan küresel çevre felaketi tehlikesi

BÖLÜM E

Toplumsal hedef olarak sosyalizm ve komünizm

BÖLÜM F

Eski sosyalist ülkelerde kapitalizmin restore edilmesinden alınması gereken dersler ve revizyonizme karşı mücadele

BÖLÜM G

Almanya’da işçi sınıfının kurtuluşu ve kadının kurtuluşunun yolu ve hedefi

BÖLÜM H

Geniş kitlelerin sosyalizm mücadelesi için kazanılması

BÖLÜM I

Yeni tip parti olarak MLPD

BÖLÜM J

MLPD’nin yeni tip özenli günlük çalışma sistemi ve mücadele programı

 

Önsöz

Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD), kuruluş yılı 1982’den beri Bochum Programı temelinde çalışmaktadır. 1999 yılındaki Gelsenkirchen Parti Kongresi’nde bir dizi önemli katkılar kararlaştırılmıştır; bu eklemelerle Almanya’nın birleşmesi ve parti çalışmalarının proleter düşünce tarzı temelinde yürütüldüğü dikkate alınıyordu.

 

Emperyalist dünya sisteminde 1990’li yıllardan beri uluslararası üretimin yeniden örgütlenmesi nedeniyle çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. O günlerden beri, banka, sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinde faal olan aşağı yukarı 500 uluslararası süper-tekelden oluşan egemen bir tabakanın dünya pazarına hakim olma mücadelesi dünyadaki gidişata damgasını vurmaktadır. Aşırı sermaye birikiminin o günlerden beri kronikleşmiş olması, emperyalist dünya sisteminin bunalımlılığını arttırmaktadır. Çevre felaketi tehlikesi ve genel savaş tehlikesi, insan yaşamının var oluşunu genel anlamda tehlikeye düşürmektedir. Siyaset ve ekonominin ulus-devlet tarafından düzenlenmesi, gitgide uluslararası düzeyde karara bağlanan kriz yönetiminin uzantısı konumuna düşmüştür. Kriz yönetimi içindeki ortaklık, öncelikle emperyalist dünya sisteminin sürdürülmesi ve uluslararası mali-sermayenin bir avuç lider tekellerinin egemenliği ile sınırlıdır. Aynı zamanda kârlı yatırım alanları, dünya pazar payları, doğal kaynakları ve siyasi nüfuz bölgeleri elde etme rekabeti son derece keskinleşmektedir. Bu bağlamda bir dünya devrimci bunalımının potansiyeli epeyce büyüdü.

 

2016 Sonneberg Parti Kongresi’nde geliştirilen elinizdeki program, kapitalist toplumdaki önemli değişiklikleri kısa ve özlü biçimde izah eder. Program, marksist-leninist strateji ve taktiğin uluslararası sosyalist devrimin hazırlanması sürecinde ilerletilip daha yüksek düzeye ulaştırılmasına ilişkin sonuçlar çıkarır. Bu bağlamda özellikle aşağıdaki sorunlar önemlidir:

 

  • ulusal ile uluslararası sınıf mücadelesinin birliği,
  • toplumsal kurtuluş mücadelesi ile küresel çevre bunalımının çözümü için mücadele arasındaki birlik,
  • işçi sınıfının ücretli emekle sömürülmesinden kurtuluşu mücadelesi ile kadının özel bir biçimde ezilmesinden kurtuluşu mücadelesi arasındaki birlik,
  • uluslararası sanayi proletaryasının belirleyici çoğunluğunun kazanılması ile dünya ezilenleri ile mücadele ittifakının kurulması arasındaki ilişki.

 

Parti Programı yardımıyla herkesin, toplumsal gerçekliğinin daha karmaşık hale gelmiş olan ve antikomünist çarpıtma ve karalamalar karşısında yeni tip parti sıfatına sahip Almanya Marksist-Leninist Partisi’nin siyasetini, hedefleri ve çalışma tarzını her yönüyle tanıma ve onu ana çizgileriyle anlama imkânı bulunmaktadır. Program, geçmişte sosyalizm mücadelesinde elde edilen başarılar, yaşanan yenilgiler ve yapılan hatalardan çıkarılması gereken sonuçlara dikkat çeker. O, işçi sınıfına ve tüm ezilenlere ve sömürülenlere kendilerinin kurtuluşunun sosyalist ve komünist toplum yolunda ilerlemesine kılavuzluk eder.

 

Program, sınıf bilincinin, kadın bilincinin, çevre bilincinin ya da enternasyonalist bilincin günümüzde ne düzeyde olması gerektiğini belirtir. Aynı zamanda insanlığın geleceğine ilişkin görevlere katılmak ve kapitalist sömürü ve baskıdan kurtuluş uğruna Almanya Marksist-Leninist Partisi’nin saflarında yer almak için çok olanak da sunar.

 

Geliştirilmiş program, MLPD’nin yaklaşık elli yıllık tarihinde yürüttüğü parti inşasının tecrübelerine ve uluslararası marksist-leninist, devrimci ve işçi hareketinin öğretilerine dayanmaktadır. İşçi sınıfının kurtuluşunun karşısında duran önemli her türlü oportünizm ve sekterliğe açık ve kesin olarak sınır çeker; aynı zamanda bütün sömürülenlere ve ezilenlere ortak mücadele için elini uzatır. Bu program, Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu (ICOR) örgütünü desteklemeye bağlı ve dünya gençliğine, sosyalist gelecek için verilen mücadeleye katılmaya bir çağrı sinyalidir.

 

Stefan Engel         

MLPD parti başkanı 2016

Artikelaktionen

Details

Broschüre

156 Seiten

Preis: 2,60 €

ISBN: 978-3-88021-486-6

 

eBook

Preis: 0,49 €

ISBN: 978-3-88021-491-0

 

zur Bestellung Taschenbuch

zur Bestellung eBook