Kadınin Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler - Bir Polemik

Kadınların, özellikle toplumsal üretime ve çeşitli toplumsal hareketlere dahil olmaları, kendilerine öz-güven kazandırmıştır. Bu gelişme de, kadınların kurtuluşu için verilmesi gereken mücadeleyi bir daha kamu oyunun hatırına ve bilincine getirmiştir.

 

"Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau - Eine Streitschrift" auf türkisch

Artikelaktionen

Verweise

Engel, Stefan

Stefan Engel 1954’te Bavyera’da Coburg/Neustadt kasabasında doğdu. 1977 yılından beri Ruhr Havza-sı’nın Gelsenkirchen kentinde oturuyor. Çalışma hayatına tesviyeci olarak başladı. Günümüzde yazar olarak faaliyet gösteriyor. mehr

Gärtner-Engel, Monika

Lisansüstü pedagoji diplomalı Monika Gärtner-Engel 1952’de Bad-Boll kasabasında doğdu. Bizzat ken-disi, mücadeleci kadın hareketinin geliştirilmesi için gösterilen canlı ve hararetli çabaların bir temsilcisidir. mehr